جوایز، تندیس ها، گواهینامه ها و تقدیرنامه های چام

گروه هنری چام در بخش های آموزش طراحی چهره، مو، اکسسوری، لباس فرمالیته عروس و کلیه خدمات آرایشگری موفق با دریافت انواع جوایز در داخل ایران و جشنواره های بین المللی شده است.